مشخصات فایل*گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه*

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانهگزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه|41009955|sdv|
با ما همراه باشید با موضوع گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

فهرست مطالب

1 – مقدمه..................................................................................................................................................................2

2 – تصویر كلی عملكرد...........................................................................................................................................2

3 – شاخص‌های بازار سهام ...................................................................................................................................4

4 – ارزش بازار سهام ..............................................................................................................................................8

5 – دادوستد اوراق بهادار.....................................................................................................................................10

6 – عرضة سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی..............................................................................................14

7 – پذیرش شركت‌ها ...........................................................................................................................................15

8- پذیرش اوراق مشارکت ...................................................................................................................................16

9 – تأمین منابع مالی شركت‌های پذیرفته شده.............................................................................................17

10 – كارگزاران بورس..........................................................................................................................................17

11 – تالارهای مناطق و اختصاصی....................................................................................................................18مطالب دیگر:
رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبیرتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیانكاربرد سیستم های استدلال عصبی - فازی در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانك هامدل ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزیمدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک تجارت با رویکرد تحلیل پوششی داد ه هانقوش اصیل سفالینهبررسی سفالینه های نیشابوربررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایرانبررسی اصول ارگونومی در طراحی مبلمانتاریخ هنر ایرانعوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملتبررسی نقوش گیاهی و حیوانی سفالینه های شوشبررسی سفالینه های شوش از منظر زیباییعوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكهابررسی تاثیر بانکها بر نقدینگیدانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان خدمات كامپیوتریبررسی گرایش مدیران واحدهای آموزشیموانع گسترش بانکداری الکترونیک در اصفهانوقف از سوی اشخاص حقوقیشخصیت حقوقی وقفبررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگیجایگاه سیستم بانکی و تاثیر برنامه های توسعه در عملکرد بانکها از نگاه اساتید اقتصاد ایرانبررسی تورم در سالهای 1381 تا 1388 در اقتصاد ایرانعوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و روشهای مقابله با آنعوامل موثر بر توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران