مشخصات فایل*گزارشکار ساختمان سازی*

گزارشکار ساختمان سازیگزارشکار ساختمان سازی|41009956|sdv|
با ما همراه باشید با موضوع گزارشکار ساختمان سازی

گزارش كار روزانه:

شنبه83/4/27

فعالیت های انجام شده:

-قالب بندی ستون -EW4P (شمالی) ‌}امروز: 2^m 15 و كل: 2^m 9202{

-خاك ریزی روی كوله جنوبی

-كندن چاه جهت تغییر محل دكل برق فشار قوی (در حال اجرا)

-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان

-خم و برش آرماتورهای ستون ها (در حال اجرا)


یكشنبه83/4/28

فلیت های انجام شده:

-بتن ریزی ستون -EW4P (شمالی) ‌}امروز: 3^m 6 و كل: 3^m 8110‍{

-خم و برش آرماتورهای ستون ها (در حال اجرا)

-كندن چاه جهت تغییر محل دكل برق فشار قوی (در حال اجرا)

دوشنبه83/4/29

فعالیت های انجام شده:

-آرماتوربندی ستون -EE4P (شمالی) ‌}امروز: t 2 و كل: t 769‍{

-قالب بندی ستون -EE4P (شمالی) ‌}امروز: 2^m 20 و كل: 2^m 9222‍{

-خاك ریزی روی كوله جنوبی

-بازكردن قسمتی از قالب های دیواره كوله جنوبی

-كندن چاه جهت تغییر محل دكل برق فشار قوی (در حال اجرا)

-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان

-جابجایی كابل برق 20 كیلو ولت در قسمت شمالی

مشكلات موجود:

پیشنهادها:


مطالب دیگر:
عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضاییصلاحیت در رسیدگی به امور مدنی با بررسی ق.آ.د.م 79جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایرانتحقیق کامل در مورد فرزندخواندگی 62 صفحهگزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفالقواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ایكمیته حقوق بشرگفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولتحقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوریپایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387مسئولیت مدنیپایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمانمقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنیمقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایرانمصونیت قضائی قضات و وكلای دادگستری در حقوق فرانسهمقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایرانمقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایینقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرمانگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)آثار کیفری فرار از منزلبررسی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضاییمقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداداستقلال، دموکراسی و حقوق بشرمقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله