مشخصات فایل*گزارش گری برحسب قسمت های مختلف*

گزارش گری برحسب قسمت های مختلفگزارش گری برحسب قسمت های مختلف|41009961|sdv|
با ما همراه باشید با موضوع گزارش گری برحسب قسمت های مختلف

هدف استاندارد

دامنه کاربرد

تعیین قسمت های تجاری یا جغرافیایی

قسمت های جغرافیایی

قسمت تجاری

دارایی های قسمت

بدهی های قسمت

قسمت قابل گزارش

آستانه های 10درصد

رویه های حسابداری قسمت ها شامل:

رویه های حسابداری قسمت ها

افشامطالب دیگر:
📎معماری فراکتال 3📎بررسی مجموعه گنجعلي خان کرمان 📎سیستم گرمایش از کف📎سیستم گرمایش از کف 2📎هنر هندسه در معماری اسلامی📎کف و سقف ساختمان📎سبك معماري جهش كيهاني📎سبك معماري جهش كيهاني 2📎مباني هنرهاي تجسمي و زيبايي شناسي 📎معماری با خاک📎معماری بومی📎معماری سبز فضاهای شهری 📎متافیزیک و معماری📎ميراگرهاي جرمي تنظيم شده Tuned Mass Dampers📎معماری دوره قاجار📎معماري مسجد📎معماری پایدار Sustainable Architecture📎مبلمان فضاهای خیس📎مصلای تهران 📎نماد ها و نشانه ها📎تکنولوژی نوین📎معماری ارگانیک یا طبیعت گرا📎پله و سطوح شیبدار📎باغ ایرانی بازتابی از بهشت📎انواع ساختمانهای پیش ساخته