مشخصات فایل*گزارش عملكرد مالی*

گزارش عملكرد مالیگزارش عملكرد مالی|41009963|sdv|
با ما همراه باشید با موضوع گزارش عملكرد مالی

اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی

صورت سود و زیان جامع

هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع:

اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع در قالب:

صورت سود و زیان

اقلام استثنایی:

توقف یک بخش از واحد تجاری

افشای اطلاعات در یادداشتهای توضیحی

نحوه انعکاس در صورتهای مالی

اقلام غیر مترقبه:

نحوه برخورد:

مالیات اقلام غیرمترقبه:

تعدیلات سنواتی

اشتباهات اساسی

صورت سود و زیان

طبقه بندی برمبنای ماهیت هزینه

حساب سود وزیان انباشته

تغییرات حقوق صاحبان سهام


مطالب دیگر:
📌فایل اتوکد برش ساختمان آپارتمان مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد پلان معماری بام ساختمان آپارتمان مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد نما ساختمان آپارتمان مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📌پروژه کامل اتوکد ساختمان آپارتمان مسکونی 3 طبقه دارای نما و برش قابل ویرایش📌فایل اتوکد پلان معماری تیپ طبقات ساختمان آپارتمان مسکونی 3 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد نمای ورودی حیاط ساختمان آپارتمان مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد پلان معماری بام ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد برش ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد پلان معماری طبقه سوم ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد نما ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش📌فایل اتوکد پلان معماری طبقه چهارم ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📌پروژه کامل اتوکد ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با معماری جدید دارای نما و برش قابل ویرایش📌فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش📌ترجمه مقاله تعهد واحد توسط برنامه نویسی دینامیک برای بهینه سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه و کاهش انتشار (گازهای گلخانه ای)📌ترجمه مقاله ارزیابی انتشار عدم تعادل در ولتاژ📌ترجمه مقاله مواد انرژی خورشیدی و پیل(سلول)های خورشیدی📌پرسشنامه بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان📌پرسشنامه طراحی شده بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی📌پرو پوزال رابطه بین استقرار مدیریت دانش در بیمارستان با رضایت مراجعه کنندگان به بیمارستان📌پایان نامه چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی📌پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت اساتید بر انگیزه تحصیلی دانشجویان📌بررسی نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی